Studycase bilete

NBRL -
Nettportal for bærekraftig og regenerativt landbruk

Studycase bilete Studycase bilete

Ein Craft CMS "study case"

Som ein del av å lære meg det nye CMS systemet Craft, har eg laga ei "study case" nettportal. Dette er ei nettportal der eg kunne teste det eg hadde lest i praksis. Nettportalen er heilt enkel, og består av dei mest grunnleggjande elementa ein bør kunne når ein skal kode nettsider i Craft CMS.

Eg valde Regenerativt landbruk som "study case" fordi det er eit tema som eg tykjer er spenande og veldig aktuelt. Nettsida er ein nettportal med siste nytt og nyttig info om bærekraftig og regenerativt landbruk.

Utvikling

Nettportalen inneheld blant anna desse elementa:
- Fields
- Sections
- Assets
- Globals
- Categories
- Sites (norsk og engelsk versjon av nettportalen)
- Static message translations
- Partials

Tusen takk til min mentor Eirik Rabben som har gitt meg gode råd og rettleiing i samband med å lære meg Craft CMS. Din kunnskap er gull verdt for meg som har tusen spørsmål.

Eirik har også sett over og godkjent denne "study casen" som ei best practice Craft CMS nettside.

Link til nettside

Studycase bilete
Studycase bilete
Studycase bilete

NBRL -
Nettportal for bærekraftig og regenerativt landbruk

Ein Craft CMS "study case"

Som ein del av å lære meg det nye CMS systemet Craft, har eg laga ei "study case" nettportal. Dette er ei nettportal der eg kunne teste det eg hadde lest i praksis. Nettportalen er heilt enkel, og består av dei mest grunnleggjande elementa ein bør kunne når ein skal kode nettsider i Craft CMS.

Eg valde Regenerativt landbruk som "study case" fordi det er eit tema som eg tykjer er spenande og veldig aktuelt. Nettsida er ein nettportal med siste nytt og nyttig info om bærekraftig og regenerativt landbruk.

Utvikling

Nettportalen inneheld blant anna desse elementa:
- Fields
- Sections
- Assets
- Globals
- Categories
- Sites (norsk og engelsk versjon av nettportalen)
- Static message translations
- Partials

Tusen takk til min mentor Eirik Rabben som har gitt meg gode råd og rettleiing i samband med å lære meg Craft CMS. Din kunnskap er gull verdt for meg som har tusen spørsmål.

Eirik har også sett over og godkjent denne "study casen" som ei best practice Craft CMS nettside.

Link til nettside