Studycase bilete

Rosenlund Hamn -
Hotellet med mykje tradisjon i veggane

Studycase bilete Studycase bilete

Familiehotellet på Sandsøya

Rosenlund Hamn er i dag eigd av Roger Halsebakk og familie. Han vaks opp på Sandsøya som tredje generasjon Halsebakk på øya.

Som ein del av befolkningsutviklinga dei siste tiåra, har folketalet på øysamfunna blitt lågare. Økt sentralisering har ført til at arbeidsplassar har forsvunne og nødvendige investeringar har uteblitt. Familien ville gjere noko med dette.

Da Rogers dotter, Anja Halsebakk, ynskja å etablere seg på Sandsøya og Rosenlund Marina vart lagt ut for salg vart det raskt tatt ei beslutting om å kjøpe staden.

Rosenlund Marina skifta namn til Rosenlund Hamn; Her ynskjer familien Halsebakk å skape ein unik møteplass som skal gi nye arbeidsplassar og positive ringverkningar for heile Sandsøya.

Webutvikling

Nettsida er laga i Craft CMS + Twig.

Norsk og engelsk versjon av nettsida.

Link til nettside

Studycase bilete
Studycase bilete

Rosenlund Hamn -
Hotellet med mykje tradisjon i veggane

Familiehotellet på Sandsøya

Rosenlund Hamn er i dag eigd av Roger Halsebakk og familie. Han vaks opp på Sandsøya som tredje generasjon Halsebakk på øya.

Som ein del av befolkningsutviklinga dei siste tiåra, har folketalet på øysamfunna blitt lågare. Økt sentralisering har ført til at arbeidsplassar har forsvunne og nødvendige investeringar har uteblitt. Familien ville gjere noko med dette.

Da Rogers dotter, Anja Halsebakk, ynskja å etablere seg på Sandsøya og Rosenlund Marina vart lagt ut for salg vart det raskt tatt ei beslutting om å kjøpe staden.

Rosenlund Marina skifta namn til Rosenlund Hamn; Her ynskjer familien Halsebakk å skape ein unik møteplass som skal gi nye arbeidsplassar og positive ringverkningar for heile Sandsøya.

Webutvikling

Nettsida er laga i Craft CMS + Twig.

Norsk og engelsk versjon av nettsida.

Link til nettside