Showcase 1 av Selje prestegard

Selje prestegard -
Regionalt pilegrimssenter og kulturstove

Showcase 1 av Selje prestegard Showcase 2 av Selje prestegard

Om prosjektet

Midt i Selje ligg prestegarden Hove, som opphavleg omfatta mesteparten av sentrum, inkludert Seljesanden og kyrkjefjøra. I dag er prestegarden regionalt pilegrimssenter og kulturstove. Du er velkomen innom kaféen og pilegrimssenteret anten du er pilegrim, turist eller lokal.

Webutvikling

På denne nettsida er det nytta mange handkoda element laga i HTML, CSS og JavaScript.
Nettsida er laga i WordPress.
Det er nytta Elementor Pro med "Hello" theme.

Handkoda element

Det er mange handkoda element på denne nettstaden. Eksempel på dette er:
-Tidslinja er handkoda med hjelp av Bootstrap 4 library.
-Interaktive prestelinkar på undersida "Om prestegarden -> Prestane", spesialkode til mobil (JavaScript).
-På undersida "Regionalt pilegrimssenter -> Kyrkjene på Stadlandet" er kyrkjelenkene interaktive(JavaScript).

Samarbeid

Design : Blåmyra AS
Foto : Helle Frogner og Lindsey Bundschuh

Showcase 2 av Selje prestegard
Showcase 3 av Selje prestegard
Showcase 4 av Selje prestegard

Selje prestegard -
Regionalt pilegrimssenter og kulturstove

Om prosjektet

Midt i Selje ligg prestegarden Hove, som opphavleg omfatta mesteparten av sentrum, inkludert Seljesanden og kyrkjefjøra. I dag er prestegarden regionalt pilegrimssenter og kulturstove. Du er velkomen innom kaféen og pilegrimssenteret anten du er pilegrim, turist eller lokal.

Webutvikling

På denne nettsida er det nytta mange handkoda element laga i HTML, CSS og JavaScript.
Nettsida er laga i WordPress.
Det er nytta Elementor Pro med "Hello" theme.

Handkoda element

Det er mange handkoda element på denne nettstaden. Eksempel på dette er:
-Tidslinja er handkoda med hjelp av Bootstrap 4 library.
-Interaktive prestelinkar på undersida "Om prestegarden -> Prestane", spesialkode til mobil (JavaScript).
-På undersida "Regionalt pilegrimssenter -> Kyrkjene på Stadlandet" er kyrkjelenkene interaktive(JavaScript).

Samarbeid

Design : Blåmyra AS
Foto : Helle Frogner og Lindsey Bundschuh