Vask med blandebatteri i gull

Stad VVS -
Ein totalleverandør av rørleggertenester

Stadlandet VVS ansatt

Mi rolle i prosjektet

Nettsida er handkoda. HMTL5, Scss og JavaScript er brukt for å montere denne sida.

Det er lagt til parallax effektar på ulike element på sida for å skape ein flytande følelse, noko som passar Stad VVS godt. Andre effektar er fade in/fade out tekst og forskjellig oppsett på nettsida avhengig om du ser den på mobil eller desktop/tablet.

Takk for samarbeidet alle saman!

https://github.com/adahab91/stad-vvs

Samarbeid

Design : Blåmyra AS
Foto : Helle Frogner

Showcase 3 Stad VVS
Showcase 4 Stad VVS
Vask med blandebatteri i gull
Ansatt Stad VVS

Stad VVS -
Ein totalleverandør av rørleggertenester

Mi rolle i prosjektet

Nettsida er handkoda. HMTL5, Scss og JavaScript er brukt for å montere denne sida.

Det er lagt til parallax effektar på ulike element på sida for å skape ein flytande følelse, noko som passar Stad VVS godt. Andre effektar er fade in/fade out tekst og forskjellig oppsett på nettsida avhengig om du ser den på mobil eller desktop/tablet.

Takk for samarbeidet alle saman!

https://github.com/adahab91/stad-vvs

Samarbeid

Design : Blåmyra AS
Foto : Helle Frogner